Skip to main content

DOA HARI KEMERDEKAAN NEGERI


Bismillaahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillaahi rabbil 'aalamin
Allahumma shalli wasallim ‘ala muhammad
wa’ala alihi washahbihi ajma’in

Ya Allah
Tuhan Yang Maha Pengasih
Dengan segala kerendahan hati
Kami seluruh bangsa Indonesia
memanjatkan syukur kehadirat-Mu
Atas berkat rahmat-Mu
Hari ini dapat memperingati Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 72.


Ya Allah
Tuhan Yang Maha Kuasa
Jadikanlah peringatan Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia ini
Sebagai momentum merekatkan
Rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami

Jauhkanlah  bangsa kami
dari perselisihan dan perpecahan
Limpahkanlah kepada kami
Kesejahteraan dan kedamaian lahir batin

Limpahkan karunia kepada kami kekuatan,
kemampuan dan kemauan
Agar dapat menyelesaikan segala tugas
untuk kemajuan dan kejayaan negara kami

Ya Allah
Tuhan Yang Maha Pengampun
Ampunilah dosa dosa kami
Dosa kedua orang tua kami
Dosa para pemimpin kami
Juga dosa para pahlawan pejuang kami,
Terimalah amal perjuangan mereka


Ya Allah
Tuhan Yang Maha Penyayang
Kabulkanlah permohonan kami

Robbana aatinaa fiddunya hasanah
wafil aakhirati hasanah
waqinaa ‘adzaaban naar
wal hamdu lillaahi rabbil ‘aalamin

Suparto
#HariMerdeka  

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

TANGGAP WACANA ATUR PAMBAGYA HARJA

Pidato Kocak Dai Gokil

ATUR PASRAH BOYONG TEMANTEN KEKALIH

ATUR PASRAH CALON TEMANTEN KAKUNG BADE IJAB ( Kanthi Prasaja ) )

CONTOH ATUR PANAMPI PASRAH TEMANTEN SARIMBIT ACARA NGUNDUH MANTU

ATUR PANAMPI PASRAH CALON TEMANTEN BADE IJAB

Selamat Jalan, Novitasari

ATUR PAMBAGYA HARJA WILUJENG

Tanggap Wacana Basa Jawi dan Contoh Lamaran